Bent u klant? Volg uw dossier

Image

Klanten kunnen op ons kantoor inloggen op onze webserver om de stand van hun dossier op te volgen. Om toegang te krijgen tot deze beveiligde applicatie kunnen deze op de knop hierboven klikken. Indien u hierover meer wenst te weten te komen kan u ons contacteren.

Geregistreerde klanten kunnen direct informatie opvragen zonder wachttijd.

Via onze WEB MODULE kan u uw dossier zelf vanaf de eigen PC consulteren. De toegang tot het netwerk wordt streng beveiligd via een eigen “firewall”.

Bovendien moet de gebruiker zich eerst kenbaar maken via een gebruikerscode en een paswoord.

Vervolgens wordt een overzicht getoond van de dossiers die beantwoorden aan opgegeven zoekcriteria. Het volstaat om hierin een dossier aan te klikken om vervolgens de algemene gegevens van het dossier te bekomen.

U kan niet alleen consulteren, maar ook interactief allerlei gegevens inbrengen.

In eerste instantie kan dit beperkt zijn tot een aantal dossiergebonden vragen of instructies. Ook alle financiële gegevens kunnen direct geconsulteerd worden.

In combinatie met het digitaal dossier kan u verder zelfs de visualisatie bekomen van alle betreffende documenten.

Deze gegevens worden in ons kantoor opgevangen en behandeld, waarna u via dezelfde weg geïnformeerd wordt over het resultaat.

Al deze berichten worden in het dossier bewaard, zodat u een volledige elektronische historiek bekomt van alle uitgewisselde vragen en opmerkingen.

Op deze manier kunt u op de hoogte blijven zonder extra inspanningen via telefoon, brief, fax, e-mail of online via onze website..