NIEUWS

Snellere en goedkopere invordering van onbetwiste schuldvorderingen B2B
18 JUNI 2016
De wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen van justitie  ..
De Tijd heeft het aan Gerechtsdeurwaarder Frank Spruyt gevraagd: “Uw opties als uw ex het onderhoudsgeld niet betaalt”
20 JULI 2015
Het gebeurt nog te vaak dat de vader of de moeder van uw kinderen weigert het onderhoudsgeld te betalen. Welke stappen kunt u dan ondernemen ..

Meer gerechtsdeurwaarder nieuws 

media

Vandalisme bij gerechtsdeurwaarders Frank Spruyt: Interview van gerechtsdeurwaarder Frank Spruyt door VTM journalist i.v.m. het aanhoudend vandalisme t.o.v. gerechtsdeurwaarderskantoren te Brussel


Het interview van gerechtsdeurwaarder Frank Spruyt

ADVOCATEN
We zijn blij meerdere advocaten (kantoren) tot onze klanten te mogen rekenen. We combineren de klassieke zorg voor individuele dossiers met een gestructureerde aanpak van projecten van grotere omvang.
ONDERNEMINGEN
Onbetaalde facturen belemmeren de groei van de ondernemingen. In sommige gevallen kunnen ze zelfs de voortzetting van de activiteiten van kleine en middelgrote ondernemingen in het gedrang brengen.
PARTICULIEREN
Niet alleen bedrijven en instellingen kunnen de gerechtsdeurwaarder inschakelen. Ook particulieren kunnen beroep op ons doen. Vordering, vonnis, invorderen van onderhoudsgelden en meer.
OVERHEID
Gerechtsdeurwaarder Frank Spruyt werkt al langer dan 10 jaren nauw samen met belastingkantoren, gemeentebesturen, scholen en Stad Brussel.