NIEUWS

Het departement Justitie treedt de 21e eeuw binnen
01 JULI 2016
Digitalisering op til De informatisering van Justitie is een echte uitdaging voor alle actoren werkzaam op het veld. Het departement justitie kan ook enkel moderniseren  ..
Snellere en goedkopere invordering van onbetwiste schuldvorderingen B2B
18 JUNI 2016
De wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen van justitie  ...

Meer gerechtsdeurwaarder nieuws 

media

Vandalisme bij gerechtsdeurwaarders Frank Spruyt: Interview van gerechtsdeurwaarder Frank Spruyt door VTM journalist i.v.m. het aanhoudend vandalisme t.o.v. gerechtsdeurwaarderskantoren te Brussel


Het interview van gerechtsdeurwaarder Frank Spruyt

ADVOCATEN
We zijn blij meerdere advocaten (kantoren) tot onze klanten te mogen rekenen. We combineren de klassieke zorg voor individuele dossiers met een gestructureerde aanpak van projecten van grotere omvang.
ONDERNEMINGEN
Onbetaalde facturen belemmeren de groei van de ondernemingen. In sommige gevallen kunnen ze zelfs de voortzetting van de activiteiten van kleine en middelgrote ondernemingen in het gedrang brengen.
PARTICULIEREN
Niet alleen bedrijven en instellingen kunnen de gerechtsdeurwaarder inschakelen. Ook particulieren kunnen beroep op ons doen. Vordering, vonnis, invorderen van onderhoudsgelden en meer.
OVERHEID
Gerechtsdeurwaarder Frank Spruyt werkt al langer dan 10 jaren nauw samen met belastingkantoren, gemeentebesturen, scholen en Stad Brussel.